ACCA

Daty i opłaty

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i opłaty związane z procesem rejestracji na egzaminy w ramach kwalifikacji ACCA. Cały proces rejestracji należy przeprowadzić online poprzez zakładkę "myACCA".

 

Uczestnikom sesji nie przysługują zniżki w przypadku zbyt późnej rejestracji ani zwrot opłaty egzaminacyjnej w przypadku niestawienia się na egzamin (poza wyjątkowymi okolicznościami).

 

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji marcowej 2017

17 listopada 2016

Zapisy w trybie "Early"

31 stycznia 2017

Zapisy w trybie "Standard"

6 lutego 2017

Zapisy w trybie "Late"

6-10 marca 2017

Sesja egzaminacyjna

17 kwietnia 2017

Wyniki sesji marcowej 2017

acca_march_2017_exam_timetable

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji czerwcowej 2017

13 lutego 2017

Zapisy w trybie "Early"

1 maja 2017

Zapisy w trybie "Standard"

8 maja 2017

Zapisy w trybie "Late"

5-9 czerwca 2017

Sesja egzaminacyjna

17 lipca 2017

Wyniki sesji czerwcowej 2017

 

acca_june_2017_exam_timetable

Kwalifikacja ACCA - opłaty rejestracyjne

 

Rejestracja 

£79

Opłata roczna

£95

Opłata re-rejestracyjna

£79*

 

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - poziom "Knowledge": F1 - F4

Egzaminy przeprowadzane są przez licencjonowane ośrodki egzaminacyjne „Computer Based Exams Centres”. Ceny egzaminów ustalane są bezpośrednio przez centra egzaminacyjne.

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - poziom "Skills": F5 - F9

Termin zgłoszenia

Sesja marcowa 2017

Sesja czerwcowa 2017

Tryb "Early"

£97

£97

Tryb "Standard"

£102

£102

 

Tryb "Late"

£261

£261

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - poziom "Professional": P1 - P3 (oraz dowolne dwa spośród P4 - P7)

Termin zgłoszenia

Sesja marcowa 2017

Sesja czerwcowa 2017

Tryb "Early"

£121

£121

Tryb "Standard"

£128

£128

Tryb "Late"

£289

£289

 

Kwalifikacja ACCA - opłaty za zwolnienia z egzaminów F1 - F9

Opłaty za zwolnienia z egzaminów naliczane są po stawce dla trybu "Early"

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie globalnej.

 

* Opłata re-rejestracyjna powiększona zostanie o zaległe opłaty.

 

Aktualizacja: 9 stycznia 2017