ACCA

Daty i opłaty

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i opłaty związane z procesem rejestracji na egzaminy w ramach kwalifikacji ACCA. Cały proces rejestracji należy przeprowadzić online poprzez konto "myACCA".

 

Uczestnikom sesji nie przysługują zniżki w przypadku zbyt późnej rejestracji ani zwrot opłaty egzaminacyjnej w przypadku niestawienia się na egzamin (poza wyjątkowymi okolicznościami).

 

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji Grudzień 2017

14 sierpnia 2017

Zapisy w trybie "Early"

30 października 2017

Zapisy w trybie "Standard"

6 listopada 2017

Zapisy w trybie "Late"

4-8 grudnia 2017

Sesja egzaminacyjna

15 stycznia 2018

Wyniki sesji grudniowej 2017

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji Marzec 2018

13 listopada 2017

Zapisy w trybie "Early"

29 stycznia 2018

Zapisy w trybie "Standard"

5 lutego 2018

Zapisy w trybie "Late"

5-9 marzec 2018

Sesja egzaminacyjna

16 kwietnia 2018

Wyniki sesji marcowej 2018

 

Kwalifikacja ACCA - opłaty rejestracyjne

£

Rejestracja 

79

Opłata roczna 2018 - studenci ACCA

97

Opłata roczna 2018 - członkowie ACCA

236

Opłata re-rejestracyjna

79*

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - On demand CBE F1 - F4

Egzaminy F1-F4 przeprowadzane są wyłącznie w formie komputerowej przez licencjonowane ośrodki egzaminacyjne „Computer Based Exams Centres”.

Ceny egzaminów ustalane są bezpośrednio przez centra egzaminacyjne.

Zapisy na egzaminy dokonywane są bezpośrednio w  centrach egzaminacyjnych.

Lista On demand CBE F1-F4 dostępna jest na stronie >>

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - poziom "Skills": F5 - F9

Egzaminy F5-F9 w wersji papierowej można zdawać do sesji marcowej w 2018 r. (włącznie).

Od sesji czerwcowej 2018, egzaminy F5-F9 będą dostępne wyłącznie w formie komputerowej, w centrach egzaminacyjnych, w ramach sesji egzaminacyjnych ACCA (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Zapis na egzamin w formie komputerowej dokonywany jest przez konto myACCA.

Już teraz do egzaminów F5-F9 w wersji komputerowej można podchodzić w Warszawie (sesje: wrzesień 2017, grudzień 2017, marzec 2018); w sesji marcowej 2018 r. będą dostępne również w Krakowie.

Termin zgłoszenia

Sesja Grudzień 2017

Sesja Marzec 2018

Tryb "Early"

£100

£100

Tryb "Standard"

£105

£105

 

Tryb "Late"

£269

£269

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - poziom "Professional": P1 - P3 (oraz dowolne dwa spośród P4 - P7)

Termin zgłoszenia

Sesja Grudzień 2017

Sesja Marzec 2018

Tryb "Early"

£125

£125

Tryb "Standard"

£132

£132

Tryb "Late"

£298

£298

 

Kwalifikacja ACCA - opłaty za zwolnienia z egzaminów F1 - F9

Opłaty za zwolnienia z egzaminów naliczane są po stawce dla trybu "Early"

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie globalnej.

 

* Opłata re-rejestracyjna powiększona zostanie o zaległe opłaty.

 

Aktualizacja: 7 lipca 2017