ACCA

Rada członków ACCA

Rada członków ACCA działająca przy polskim biurze ACCA powoływana jest zgodnie z obowiązującą konstytucją (do pobrania poniżej).

 

Skład Rady

Radę tworzy od pięciu do dziesięciu osób, które są wybierane w demokratycznych wyborach. Kadencja trwa dwa lata i może być przedłużona o kolejne dwa. W jej skład może wejść każda osoba zrzeszona w ACCA – działająca aktywnie na rzecz organizacji zgodnie z jej misją i wartościami, mająca poparcie dwóch innych członków i której adres zamieszkania jest w Polsce. Skład Rady Członków uzupełniają członkowie ACCA Global Council z Polski - Marta Rejman i Marcin Sojda. Spotkania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, przewodniczy im wybrany z grona Rady Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Członkowie Rady pełnią w niej swoje funkcje społecznie, działając na rzecz organizacji nieodpłatnie.

 

Funkcje Rady

Główną funkcją Rady jest reprezentowanie interesów członków i studentów organizacji a także doradztwo Dyrektorowi Zarządzającemu ACCA Polska w zakresie rozwoju strategicznego, bieżących i ewentualnych przyszłych problemów mogących dotyczyć członków ACCA, dbanie o wizerunek i reputację organizacji w Polsce, wdrażanie nowych pomysłów i tematów realizowanych poprzez tworzenie kursów, publikacji i innych form, a także poprzez rozwiązywanie kwestii technicznych i redagowanie dokumentów konsultacyjnych.

 

W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą:

Marcin Sojda - Przewodniczący

Justyna Beata Zakrzewska - Wice-Przewodnicząca

Jarosław R. Bilbin

Gustaw Duda

Aleksandra Friedel

Weronika Jachniewicz

Agnieszka Jurczak

Łukasz Koska

Dariusz Landsberg

Grzegorz Mączyński

Katarzyna Ostap-Tomann

Marta Rejman

Tomasz Wiśniewski