ACCA

Dyrektor Finansowy Roku

Konkurs „Dyrektor Finansowy Roku” jest corocznym wydarzeniem organizowanym organizowanym z inicjatywy Euler Hermes - firmy ubezpieczającej transakcje, dostarczającej raporty handlowe i odzyskującej należności oraz Ringier Axel Springer Polska - wydawcy miesięcznika „Forbes”, a nadzór merytoryczny sprawuje ACCA. Jego misją jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, w szczególności tych, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

 

Laureatów w dwóch kategoriach: „Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm” (kryterium: obrót firmy do 200 mln zł. lub zatrudnienie do 250 osób) oraz „Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw” (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł. lub zatrudnienie powyżej 250 osób), na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników, wybiera Kapituła niezależnych ekspertów - osób zaufania publicznego. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje firma audytorska Grant Thornton.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników. Zgłoszenie udziału w konkursie jest możliwe poprzez przesłanie Ankiety do 17 marca 2014 roku. Wyniki dziewiątej edycji Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w Warszawie - 27 maja 2014 roku. 

 

Konkursowi „Dyrektor Finansowy Roku” towarzyszy cykl konferencji, których celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i merytorycznych dyskusji osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, ekonomistów oraz analityków. Kongresy Dyrektorów Finansowych w 2014 roku odbędą się w:

Rzeszowie - 8 kwietnia 2014 r.
Katowicach - 10 kwietnia 2014 r.
Sopocie - 13 maja 2014 r.
Poznaniu - 15 maja 2014 r.
Warszawie - 27 maja 2014 r.

 

W dotychczasowych edycjach Konkursu, Dyrektorami Finansowymi Roku zostali: za rok 2005 - Adam Pieniacki z York International, za rok 2006 - Karen Burgess z TVN, za rok 2007 - Krzysztof Zoła z Złomrex, za rok 2008 - Tadeusz Piotr Kozaczyński z Trakcja Polska, za rok 2009 - Mariusz Machajewski z Grupy Lotos, za rok 2010 - Sławomir Kubicki z Grupy Allegro i Grzegorz Grabowicz z firmy Magellan, za rok 2011 - Tomasz Szeląg z Cyfrowego Polsatu i Damian Bijowski z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz za rok 2012 - Katarzyna Grabowska z Bać-Pol oraz Arkadiusz Dorynek z Platige Image.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konkursu: www.dyrektorfinansowyroku.pl.