ACCA

Advanced Audit and Assurance (AAA)

CEL

Zastosowanie wiedzy, umiejętności i zawodowego osądu w celu analizy, oceny, formułowania wniosków i sporządzania sprawozdań na temat usług poświadczających oraz innych zagadnień związanych audytem, z uwzględnieniem dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań.

Egzamin AAA stanowi jeden z egzaminów typu Options. Aby uzyskać kwalifikację ACCA i zostać członkiem organizacji, niezbędne jest zdanie dwóch egzaminów typu Options.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>