ACCA

Advanced Performance Management (APM)

CEL

Posługiwanie się wiedzą, umiejętnościami i zawodowym osądem przy wyborze i stosowaniu zasad rachunkowości zarządczej w różnych kontekstach biznesowych, jak również udział w ocenie wyników działalności i strategicznych kierunków rozwoju organizacji.

Egzamin P5 stanowi jeden z egzaminów typu Options. Aby uzyskać kwalifikację ACCA i zostać członkiem organizacji, niezbędne jest zdanie dwóch egzaminów typu Options.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>