ACCA

Audit and Assurance (AA)

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności przeprowadzania usług typu „assurance” oraz posługiwania się ich wynikami z uwzględnieniem ram regulacyjnych obowiązujących audytorów i biegłych rewidentów.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>