ACCA

Financial Accounting (FA)

CEL

Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych zasad, pojęć i regulacji dotyczących rachunkowości finansowej oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania metod podwójnego księgowania.

Program obejmuje m.in. sporządzanie podstawowych sprawozdań finansowych, a od grudnia 2011 r. został poszerzony o sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i interpretację sprawozdań. 

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>