ACCA

Financial Reporting (FR)

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania standardów rachunkowości i założeń teoretycznych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostek (w tym grup jednostek), a także ich analizy i interpretacji.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>