ACCA

Management Accounting (MA)

Cel

Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania i interpretowania podstawowych informacji kosztowych i ilościowych, wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą w procesie planowania i podejmowania decyzji.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>