ACCA

P3 - Business Analysis

CEL

Zastosowanie wiedzy, umiejętności i zawodowego osądu w celu oceny strategicznej pozycji przedsiębiorstwa, wyboru strategii oraz jej wdrożenia przez zmianę procesów biznesowych i struktur, koordynację systemów zarządzania wiedzą i systemów informatycznych oraz zarządzanie procesami, projektami i ludźmi.

Od sesji wrzesień 2018 egzamin P3 Business Analysis zastąpiony egzaminem Strategic Business Leader (SBL).