ACCA

Performance Management (PM)

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności stosowania zasad rachunkowości zarządczej w celu przetwarzania informacji jakościowych i ilościowych na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, oceny wyników i kontroli.

Więcej informacji o egzaminie na stronie www.accaglobal.com >>