ACCA

Historia ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest organizacją o ponadstuletniej historii, warto jednak wiedzieć, że geneza jej powstania sięga XIX wieku i rewolucji przemysłowej.

 

Na początku XIX wieku jedynymi uznawanymi powszechnie profesjami były te związane z kościołem, medycyną, prawem i wojskiem. Rewolucja przemysłowa przyniosła zapotrzebowanie na nowe zawody, m.in. aktuariuszy, architektów, dentystów, inżynierów oraz naturalnie księgowych. Przestawiciele tych zawodów zaczęli się zrzeszać, by budować wizerunek swoich profesji, lecz kryteria przyjęcia były oparte na zamożności i statusie społecznym, a nie wiedzy i umiętnościach.

 

Historia organizacji zaczyna się 30 listopada 1904 r. Ośmiu Brytyjczyków pod przewodnictwem Henry’ego Jamesa, pierwszego sekretarza, spotkało się w Balfour House przy Finsbury Pavement w Londynie i powołało The London Association of Accountants. Ich celem było „stworzenie możliwości przystąpienia do stowarzyszenia oferującego przydatną kwalifikację każdemu, kto chciałby podjąć się pracy w zawodzie i kto poprzez zdanie stosownych egzaminów potrafiłby dowieść swojej wiedzy i umiejętności.” Te wartości przyświecające założycielom niezmiennie pozostają fundamentem naszej organizacji.

 

W rok od powołania organizacja liczyła już 312 członków. Pierwszy tysiąc został osiągnięty w 1910. Za sprawą dynamicznego rozwoju, niezakłóconego przez wojny i kryzysy, organizacja rozwijała się otwierając biura w kolejnych krajach i osiągając liczbę 12,5 tys. członków w 1970, 25 tys. w 1982 i 50 tys. w 1996. W rocznicę stu lat od powołania, w 2004 do ACCA dołączył stutysięczny członek.

 

Obecnie na całym świecie organizacja wspiera 162 000 członków oraz 428 000 studentów w 173 krajach, ma 80 biur i współpracuje z 8 500 pracodawców.