ACCA

Misja i wartości

Misja ACCA jest wyrażona w czterech strategicznych celach organizacji:

- umożliwienie poświadczenia swojej wiedzy i kompetencji na drodze do członkostwa oraz wspieranie członków rozwijających swoje kariery w finansach, rachunkowości i zarządzaniu,

- promocja najwyższych standardów zawodowych i etycznych,

- troska o interes publiczny,

- pełnienie roli lidera kształtującego wizerunek profesji i wyznaczającego poziom jakości.

 

Od ustanowienia w 1904r. ACCA konsekwentnie promuje fundamentalne wartości, które przyświecały założycielom:

Perspektywa 

ACCA zapewnia wszystkim aplikującym do organizacji jednakowy i transparentny system weryfikacji i oceny, wolny od sztucznych barier i dyskryminacji.

Różnorodność 

ACCA szanuje i docenia odmienność jako siłę napędową zróżnicowanego rozwoju na sałym świecie.

Innowacyjność 

ACCA odważnie poszukuje i promuje nowe obszary działań będące odpowiedzią na potrzeby jutra.

Odpowiedzialność 

ACCA podkreśla wagę odpowiedzialności za działania zarówno swoje, jak w imieniu swojej organizacji, jednocześnie kładąc nacisk na jakość relacji ze współpracownikami.

Integralność 

ACCA działając w imieniu interesu publicznego przestrzega najwyższych standardów etycznych i tego samego wymaga od swoich partnerów.