ACCA

Dyrektor Finansowy Roku

Cykl spotkań dyrektorów finansowych oraz konkurs Dyrektor Finansowy Roku są inicjatywą niekomercyjną, powstałą we współpracy: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Grupy Euler Hermes – wiodącego ubezpieczyciela należności handlowych, jednego z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności, jak również Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych – niezależnego, ekspercko-dziennikarskiego think tanka.

 

Misją Konkursu "Dyrektor Finansowy Roku" jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, w szczególności tych, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy. Głównym celem pięciu Kongresów Dyrektorów Finansowych towarzyszących Konkursowi jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane dla dyrektorów finansowych w Polsce. 

 

Dwa, tradycyjnie przyznawane tytuły w kategoriach: "Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm" (kryterium: obrót firmy do 200 mln zł lub zatrudnienie do 250 osób) oraz "Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw" (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób) zostaną w tym roku uzupełnione o specjalne wyróżnienie dla Dyrektorów Finansowych w spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje firma audytorska Grant Thornton. Podczas tegorocznej edycji projektu Dyrektor Finansowy Roku raz pierwszy zostaną wręczone specjalne wyróżnienia Digital Finance Award, których celem jest promowanie kultury innowacyjności i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu finansami. 

 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji wraz z datami Kongresów Regionalnych i formularzami do zapisu są dostępne na stronie www.dyrektorfinansowyroku.pl.